Movements 2017

Datum Registratie Type Operator Standplaats
02-01-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
18-01-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
18-01-2017 PH-HVB EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3
21-01-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
21-01-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2  idd 2e keer vandaag, t/o in donker
26-01-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
27-01-2017 PH-HVB EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3
04-02-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
10-02-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
21-02-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
25-02-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
13-03-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
14-03-2017 PH-HVB EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3    (04.00uur 's nachts)
14-03-2017 D-HFKG AS-365 Johanniter Akkon 89-1    (21.00 uur 's avonds)
15-03-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
21-03-2017 PH-MMT EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 4          (19.30 's avonds)
02-04-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
05-04-2017 PH-MMT EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 4          (22.30 's avonds)
06-04-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
09-04-2017 D-HOFF EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph 8
18-04-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
26-04-2017 PH-OOP H-145 RAV-Fryslan Leeuwarden Medic01
29-04-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
01-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
02-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
06-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
08-05-2017 D-HOFF EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph 8
11-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
13-05-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
21-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
21-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2    2e keer vandaag
21-05-2017 D-HOFF EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph 8
26-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
27-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2  
27-05-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2   2e keer vandaag
10-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
10-06-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
13-06-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
17-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
17-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
18-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
22-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
26-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
27-06-2017 D-HBLN EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
02-07-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
03-07-2017 D-HYAC H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
03-07-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
05-07-2017 D-HGYN

EC-135

ADAC-Luftrettung Christoph E2
07-07-2017 D-HGYN

EC-135

ADAC-Luftrettung Christoph E2
09-07-2017 PH-ELP EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3                   01.35uur
09-07-2017 PH-ELP EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3                   23.00uur
10-07-2017 D-HOFF EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph 8
11-07-2017 D-HGYN

EC-135

ADAC-Luftrettung Christoph E2
13-07-2017 D-HFKG AS.365 Johanniter Akkron 89-1
15-07-2017 PH-ELP EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3                   
21-07-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
22-07-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
23-07-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
27-07-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
01-08-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
02-08-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
11-08-2017 PH-ELP EC-135 ANWB-MAA Lifeliner 3                   
13-08-2017 D-HYAJ H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
22-08-2017 D-HYAJ H-145 ADAC-Luftrettung Christoph Westfalen
23-08-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2
25-08-2017 D-HHTS EC-135 ADAC-Luftrettung Christoph E2