Movements 2008


datumdatum serial type Operator Bijzonderheden
09-01-08 D-HHTS EC135 ADAC  
11-01-08 PH-ELP EC135 ANWB medical air assistance  
17-01-00 D-HHTS EC135 ADAC  
17-01-08 D-HHTS EC135 ADAC  
18-01-08 D-HHTS EC135 ADAC  
26-02-08 D-HHTS EC135 ADAC  
06-03-08 D-HSFB BK117 ADAC Test helidek
09-03-08 D-HHTS EC135 ADAC  
15-03-08 D-HHTS EC135 ADAC  
17-03-08 PH-ELP EC135 ANWB  
25-03-08 D-HHTS EC135 ADAC  
03-04-08 D-HHTS EC135 ADAC  
05-04-08 PH-MAA EC135 ANWB medical air assistance  
15-04-08 D-HHTS EC135 ADAC  
04-05-08 D-HHTS EC135 ADAC  
07-05-08 D-HHTS EC135 ADAC  
07-05-08 D-HHTS EC135 ADAC  
10-05-08 D-HHTS EC135 ADAC  
18-05-08 D-HHTS EC135 ADAC  
19-05-08 D-HSFB BK117 ADAC  
30-05-08 D-HEUR EC135 ADAC  
07-06-08 D-HBND BK117 ADAC  
13-06-08 D-HSFB BK117 ADAC  
17-06-08 D-HSFB BK117 ADAC  
23-06-08 D-HEUR EC135 ADAC  
23-06-08 D-HEUR EC135 ADAC  
25-06-08 D-HEUR EC135 ADAC  
27-06-08 D-HEUR EC135 ADAC Per wegtransport afgevoerd 28/6
05-07-08 D-HSOS EC135 ADAC  
05-07-08 D-HSFB BK117 ADAC  
14-07-08 D-HSOS EC135 ADAC  
29-07-08 D-HEUR EC135 ADAC  
02-08-08 PH-ELP EC135 ANWB medical air assistance  
19-08-08 D-HEUR EC135 ADAC  
21-08-08 PH-MAA EC135 ANWB medical air assistance  
21-08-08 D-HEUR EC135 ADAC  
25-08-08 PH-ELP EC135 ANWB medical air assistance  
30-08-08 PH-ELP EC135 ANWB medical air assistance  
30-08-08 D-HEUR EC135 ADAC  
03-09-08 D-HEUR EC135 ADAC  
04-09-08   EC135 ADAC  
05-09-08 D-HHTS EC135 ADAC  
09-09-08 D-HSFB BK117 ADAC  
10-09-08 D-HHTS EC135 ADAC  
13-09-08 D-HBRB BK117 ADAC  
14-09-08 D-HBRB BK117 ADAC  
24-09-08 D-HBRB BK117 ADAC  
25-09-08 D-HHTS EC135 ADAC  
26-09-08 D-HZSN EC135 ADAC  
26-09-08 D-HZSN EC135 ADAC  
27-09-08 D-HHTS EC135 ADAC  
09-10-08 PH-ELP EC135 ANWB medical air assistance  
18-10-08 D-HHTS EC135 ADAC  
20-10-08 D-HBPB BK117 ADAC  
26-10-08        
31-10-08 D-HHTS EC135 ADAC  
17-11-08 D-HHTS EC135 ADAC  
30-12-08 D-HHTS EC135 ADAC  
31-12-08 D-HHTS EC135 ADAC