Hier komt de kop

Voor het kijken van foto's is het erg belangrijk dat je de contrast/helderheids instellingen van je beeldscherm goed zijn.Een handig hulpmiddel hierbij is het onderstaande grijstrap.

Zorg er voor dat je de instellingen van je beeldscherm dusdanig zijn dat het linkerblok zwart is en het rechter wit terwijl je nog minimaal 20  blokjes in de grijs trap kan onderscheiden. Lukt dit dan heb je deze instellingen goed staan, natuurlijk is het ook van belang dat een bepaalde kleur(Rood Groen Blauw) niet de overhand heeft en een kleurzweem veroorzaakt. Vaak is dit een instelling die gedaan word op gevoel of naar persoonlijke smaak. Je kunt natuurlijk ook een kleur profiel van bijvoorbeeld Adobe downloaden, deze zorgt ervoor dat je foto's op alle computers die zo'n profiel gebruiken gelijk is.