Volkel 27-3-09

Op vrijdag 27 maart had ik een basisbezoek bij 312 squadron op Volkel. Het bezoek begon met een bakkie leut in het squadron gebouw van 312 sqn.

 

 

Het eerste programmapunt was het bekijken van het opstarten van een F-16 in de shelter. Helaas ging deze F-16 na het opstarten stuk en werd de motor afgeschakeld. Nu moesten we snel naar de baan om op tijd te zijn voor ons 2e programmapunt, het fotograferen van de startfase. Nadat alle kisten in de lucht waren konden wij even  de traumaheli fotograferen en een gunstige plek langs de roller zoeken om de terugkerende F-16's te platen.(ons derde programmapunt)

 

 

 

Gekozen werd een punt langs de roller bij shelter 510. Dit is de aan de taxiebaan die van de startbaan  naar het shelterkamp loopt. Na een korte tijd wachten kwamen de eerste F-16's weer terug van hun missie. We stonden bij de shelter waar de J-511 in staat en zodoende konden we gelijk even kijken wat er allemaal moet gebeuren als de F-16 terug is van een missie. 

 

 

 

 

Het vierde en laatste programmapunt was het fotograferen van de F-16 demo van "Sheik".  Na het opstarten vanuit de shelter te hebben bekeken moesten we snel naar de baan voor de demo. 

 

 

 

Na een bakkie koffie en het afscheid nemen van onze begeleider werd er nog even gestopt bij de gateguards en kwam er een eind aan dit erg leuke bezoek. Helaas liet de zon verstek gaan maar in vergelijking tot de rest van de week was het nu tenminste droog.

Dit was een PANORAVIA basisbezoek.                       Voor alle nummertjes klik hier

 

 

Squadronhome 312 sqn canopy als aquarium oude helm nieuwe helm

Startfase van de middagwave
Terugkomst van de middagwave
Optreden van "Sheik"Gateguards op Volkel